Kiliseler birliği nedir?

Bütün Hıristiyan kileselerinin birliğini sağlamak; tek bir kilise halinde toplamak amacıyla kurulan teşkilat. "Dünya Kiliseler Birliği" veya "Kiliseler Evrensel Kurulu" olarak da bilinir.

Kiliseler Birliğinin kurulması fikri, ilk defa 1910 senesinde Edinburgh’da toplanan milletlerarası konferansta ele alındı. 1948 yılında Amsterdam’da kurulan teşkilatın Merkezi Cenevre’dedir. Bütün dünya kiliseleri arasındaki birliği ve beraberliği sağlamayı, bir arada ibadet etmeyi, Hıristiyanlık inancını dünyanın her tarafına yaymayı gaye edinmiştir.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde iki ayrı teşkilat kurulmuştu. Bunlardan Hayat ve Çalışma Hareketi kiliselerin günlük çalışmaları üzerinde değerlendirme yaparken; inanç ve Düzen Hareketi, kiliselerin inanç ve teşkilatlanma problemleriyle ilgileniyordu. Kısa bir zaman sonra, her iki teşkilatın birleşmesi gündeme geldi. 1937 yılında Edinburgh’da toplanan İnanç ve Düzen Konferansı ile Oxford’da bir araya gelen Hayat ve Çalışma Konferansında, her iki teşkilatın bir çatı altında toplanma, tek isimle çıkma tasarısı kabul edildi.Kilisenin ileri gelenleri 1938 yılında Hollanda’da bir araya geldiler. Fakat araya İkinci Dünya Harbinin girmesiyle geri dağıldılar. Kiliseler Birliğinin toplanması ve kurulması ancak 1948’de yapılabildi. 1961’de Milletlerarası Misyonerlik Meclisinin Dünya Kiliseler Birliğine katılmasıyla teşkilat güç kazandı.

Ortodoks ve Protestan mezheplerinin çoğunun üye olduğu Kiliseler Birliğinde, Katolik kilisesi yer almaz. Teşkilatın genel kurulu, çeşitli yerlerde altı senede bir toplanır. Teşkilatta yirmi altı kişilik bir yürütme encümeni ile genel sekretere bağlı geniş bir kadro çalışmaktadır.

Kiliseler Birliği, kuruluşundan beri devamlı olarak İslamiyetin karşısında yer almıştır. İslamiyetin hızla yayıldığı birçok devletlerde bu yayılışı önlemek için geniş bir faaliyet içine girmişlerdi. İslam dininin yayılmasını önliyemediği yerlerde Mezhepsizlik, Teymiyecilik, Vehhabilik gibi sapık inançları ortaya çıkarıp yayarak, Müslümanları Ehl-i sünnet vel-cemaat itikadından uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Dünya Kiliseler Birliğinin bir yan kuruluşu olan muhtaç ve kimsesiz çocuklara ait "Köy Evleri" on dört İslam ülkesinde kırk yedi adede yükselmiştir. Merkezi Viyana’da olan "Save Our Souls= Ruhlarımızı Kurtar" kelimelerinin baş harflerinden meydana gelen SOS köy evleri kimsesiz ve himayeye muhtaç çocukları, rahibelerin kontrolünde Hıristiyan olarak yetiştirmektedir. 1950 başlarında Hıristiyan Kiliseler Birliğine bağlı bu vakıf o zamanın Başbakanı Adnan Menderes’e Çocuk Köy Evlerinin açılması için müracaat etmiş, ancak izin alamamışlardır.

Para, propaganda ve siyasi güce sahip olan Kiliseler Birliği; İslam dininin yayılmasını önlemenin yanında, çeşitli Müslüman devletlerini iktisadi bakımdan çökertmek maksadını gütmektedir.

Kiliseler Birliğinin Türkiye ile ilgili uzun vadeli programında, Anayasadan din dersi mecburiyetinin kaldırılması hususu dış basında Fransız Le Point dergisinde yer almıştır.

Hıristiyan Kiliseler Birliğinin yine hedefleri arasında; İslam dünyasındaki uyanışı önlemek, Avrupa ve Afrika’da İslamiyetin yayılışını durdurmak, İslamiyet aleyhine yazılar bulunan ansiklopediler çıkarmak ve çıkmakta olanları desteklemek, İslam ülkelerinde Hıristiyanlık propagandası yapan "Yehova Şahitlerine" her türlü yardımı yapmak, İslam ülkelerinde etnik ve mezhep ihtilaflarını körükleyerek Müslümanların bölünmesini sağlamak gibi çalışmalar yer alır. 23 Arap ülkesini 40’a ve 46 İslam ülkesini 100’e çıkarmak ve birbiriyle boğuşturmak, Türkiye’nin güçlenmesini ve lider ülke olmasını önlemek başta gelen gayesidir. Hıristiyanlaştıramadıklarını dinsiz yapmak Kiliseler Birliği Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kiliseler Birliğinin gizli tüzüğüne göre Müslümanlar doğumundan mezara kadar bir Hıristiyan gibi yaşamalı, düşünmelidir. (Kiliseye gitmeyen, boynuna haç takmayan, domuz eti yemeyen ve Hıristiyan mezarlığına gömülmeyen, ancak bunun dışında) noel dahil sosyal yaşantısı ile Hıristiyan gibi yaşamalı

ve bu yaşantı televizyon dizileriyle farkına varmadan adım adım gerçekleştirilmelidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç